2010. december 31., péntek

LAPSI Munkacsoportok és a magyar oldali részvétel

A HUNAGI LAPSI Csapat tagjai az EU projekt munkacsoportjaiban 


LAPSI feladatcsoport
HUNAGI LAPSI csapattagok vállalt hozájárulása
WG1: A PSI szellemi alkotás és versenytörvény szempontjai

Hargitai Ferenc (MATISZ tagjai),
dr. Kovács A. Tamás

WG2: A PSI adatvédelmi szempontjai a magánjog és közjog oldaláról
Zalaba Piroska (ingatlan-nyilvántartás)
dr. Kovács A. Tamás

WG3 PSI megvalósítás sajátos kérdései
Sponga István (közadatportál)
Zalaba Piroska (földügy)
Harbula Éva/dr. dr. Mihály Szabolcs (térképészet, térinformatika)
WG4 Közadatok liszensze az adatgazdák és az újrafelhasználók szempontjai. Átruházási mechanizmusok
dr. Kovács A. Tamás (országos liszenszhelyzet)
Zalaba Piroska és Harbula Éva (földügy-térképészet szolgáltatói oldal)
dr. Remetey Gábor
(disszemináció, Budapesti Műhely)
HUNAGI újrafelhasználó tagjai és partnerei
WG5 Közadatok és a kultúrális tartalom
Sponga István

Hargitai Ferenc (MATISZ tagjai pld. MTV, Magar Rádió)
HUNAGI tagjaitól és partnereitől további hozzájárulást remél a térkép mint kultúrális/művészi  termék oldaláról
WG6 Alkotmányossági, emberi jogi és környezeti perspektívák
dr. Kovács A. Tamás
HUNAGI tagjaitól és partnereitől további hozzájárulást remél a környezet- és természetvédelem szemszögéből


1.táblázat: LAPSI projektfeladatok és a HUNAGI Csapat vállalt hozzájárulása

A projekt nyitótalálkozóján Torinóban Dr. Kovács A. Tamás vett részt, az első LAPSI konferencián Münsterben a HUNAGI főtitkára lesz jelen. 
2012 tavaszán sorra kerülő harmadik LAPSI konferencia és liszencügyi műhely helyszíne Budapest lesz.

(2010 decemberében HUNAGI revízióját kezdeményezte a résztvevő partnerintézmények  - VM FF, FÖMI, MATISZ, Neumann-Ház és a Dr. Kovács A Tamás Ügyvédi Iroda - felé)

"Working Groups

Working Groups are groups of partners that share a common interest for a particular sub-topic of, or a particular disciplinary approach to, the issues of interest to the LAPSI project. The internal structure and decisional processes of each Working Group will be decided on an "ad hoc" basis by the members of the Working Group itself, in order to allow self-organisation according to the changing needs at hand. The only requirement will be for each WG to have a 'rapporteur' who will be the interface between the Working Group and the other members of the network. Contribution to a WG will be open to third parties on an "ad hoc" basis, as decided by the WG itself.
In summary, each WG will:
 • provide input to the members of the project when deciding on the theme of the workshops and conferences;
 • propose relevant speakers for workshops and conferences;
 • provide bibliography and research material;
 • revise and review the scientific content of the reports produced by the Network;
 • provide scientific advice and, where appropriate, review and revise material.
The following Working Groups have been created so far:
The LAPSI  wiki:
Forrás: LAPSI Website

  2010. december 29., szerda

  Nyílt adatok és újrahasznosításuk: mi a helyzet Európában helyi szinten?

  A Rennes-ben november 29-én tartott  "Open data and re-use : What is happening at local levels in Europe" találkozó jegyzőkönyve a LAPSI projekt wiki oldalán található itt: http://www.lapsi-project.eu/wiki/index.php/PSI_related_meetings_notes

  2010. december 13., hétfő

  Spanyol jogszabályelőkészítés a közérdekű adatok újrahasznosítása témakörben

  Postánkból. Jorge Cancio írja a LAPSI projekt tagoknak a spanyol iparügyi minisztériumból:
  'We have just launched the consultation at our website under www.mityc.es at http://www.mityc.es/dgdsi/es-ES/participacion_publica/Paginas/Index.aspx
  The text and the consultation are only in Spanish. However, perhaps you may use some translation tool to get a feel of its content.
  In any case, here is a short summary:
  The Ministry of Industry, Tourism and Trade and the Ministry of Territorial Policy and Public Administration have developed a draft Royal Decree implementing Law 37/2007 of 16 November, on re-use of public sector information 
  According to the 2011-2015 Strategy of the Plan Avanza 2 adopted by the Council of Ministers on 16 July, the objective of this initiative is to establish, in the field of the Spanish General Administration, detailed rules developing the provisions of Law 37/2007, promoting and facilitating the availability of public sector information for its re-use, both for commercial and noncommercial ends.
  Main elements of the draft Royal Decree
  For this purpose, based on the general framework established by the Law 37/2007, of 16 November, and taking into account the needs identified after the first years of its application as well as in the course of the implementation of the Aporta Project (www.aporta.es), the draft decree regulates the following aspects:
  o        It details the obligations of administrations and public sector bodies in promoting re-use:
  o        Re-use of public sector information is authorized in general, provided that their access is not restricted by access rules.
  o        Administrations and public sector bodies will proactively inform on re-usable information they possess.
  o        Officers responsible for re-use are identified in each ministerial department or public body, establishing also a set of minimum functions.
  o        Relevant coordination mechanisms are established in the field of the Spanish General Administration.

  o        Public Sector Information Catalogue:
  o        Legal support is given to the existing Public Sector Information Catalogue, initially created under the Aporta Project (www.aporta.es)
  o        Administrations and public sector bodies will be responsible for keeping the Catalogue up to date.

  o        Regulation of re-use modalities
  o        The general rule is the provision of re-use under a limited number of general conditions established in the decree. The decree includes a legal notice template setting out the general conditions for re-use.
  o        However, the decree provides some flexibility for those administrations and public sector bodies which need to establish additional specific conditions when deemed necessary.

  o        Regulation of conditions applicable to the re-use of information subject to intellectual property rights or which contain personal data.
  o        The licensing of intellectual property rights attached to re-usable information is streamlined with the re-use modalities established in the decree.
  o        Specific rules are established for those documents which contain personal data so as to ensure the protection of personal data and privacy.
  As provided in the Law 37/2007, the provisions concerning the re-use of public sector information do not change the rules governing access to administrative documents enshrined in our legal system, but provide added value to the right of access contemplating the basic regulatory system for re-use by others of information held by the public sector for commercial or noncommercial ends, in a framework of fair competition, regulating the minimum conditions for a second level of information processing that is generated by public bodies.
  On the other hand, the draft Royal Decree does not develop the system of charges which can be established under the Law 37/2007, of November 16, this being a matter reserved for regulation by law.
  Invitation to participate: Send your comments by December 15th, 2010
  With the aim of making this draft decree available to the public and for obtaining input on its content a public consultation period is open until December, 15th 2010.
  You may send your comments to the following email address: consultareutilizacion@mityc.es Listen
  Read phonetically 

  2010. december 8., szerda

  Változások várhatóak a HUNAGI LAPSI Csapat összetételében  A közérdekű információkra és újrahasznosításukra vonatkozó európai PSI irányelv jogi szempontjait módszertani szempontból vizsgáló hároméves EU ICT PSP projekt (LAPSI projekt) túl van az első félévén.
  A projektben konzorciumi tag a HUNAGI, amely a Leuveni Katolikus Egyetem műhelyével együtt a projektben a térinformatika területét, azon belül is mindenekelőtt a földügyi-térképészet és a kapcsolódó térbeli adatinfrastruktúra szegmenst képviseli. A projekt komplexitása és a hazai kormányzati feladatok szempontjából való hasznossága miatt a projekt kezdetére HUNAGI interdiszciplináris csapatot állított fel, melyben meghívott hazai szakemberek vállalták közreműködésüket a projekt kiválasztott munkacsoportjai tevékenységének nyomonkövetésében, az ahhoz való lehetőség szerinti hozzájárulásban.
  A projekt a HUNAGI közreműködésére olymódon biztosított pénzügyi keretet, hogy az csak a LAPSI munkamegbeszéléseinek, előzetesen egyeztetett disszeminációs tevékenység kiküldetéseire fordítható. Minden más tevékenység, pld. anyaggyűjtés, véleményezés, jelentés, tanulmány és publikáció készítés a szakértő illetve intézményének saját hozzájárulása. Kivételt képez LAPSI rendezvény magyarországi szervezése, lebonyolítása és arról jelentéskészítés. Erre  2012. márciusában kerül sor Budapesten a Közadatok liszenckérdései Műhely , valamint a kapcsolódó 3. LAPSI projektkonferencia megrendezésekor.
  Az élő HUNAGI-  EU ICT PSP LAPSI szerződésben szereplő nevesített közreműködők az alábbiak:

  "Team members:
  Piroska Zalaba (FvM FTF www.fvm.hu), dr. Szabolcs Mihály (FÖMI www.fomi.hu), dr.József Mlinarics (MATISZ www.matisz.hu), Ferenc Hargitai (MATISZ www.matisz.hu), István Sponga (Neumann-Ház Nonprofit Kft www.neumann-haz.hu), Dr. Tamás A. Kovács (Dr. Kovács A. Tamás Ügyvédi Iroda www.kovacsatamas.hu), Dr. Gábor Remetey-Fülöpp, Team leader (HUNAGI www.hunagi.hu) Temporal replacements: Éva Harbula for Dr. Szabolcs Mihály (FÖMI)
  Observers/supporters:
  Barkóczi Zsolt (HUNAGI www.hunagi.hu), Tóth Sándor (FVM FTF www.fvm.hu)
  Klóser Anikó (Meh EKK www.ekk.meh.gov.hu), dr. Marosán Andrea (MeH EKK), dr. Csiszér Gábor (MeH EKK)"

  A HUNAGI elnöke egyetértésével a HUNAGI LAPSI Csapatot a HUNAGI főtitkára vezeti, helyettese a Csapat által választott PSI szakértő dr.Kovács A. Tamás ügyvéd. A megfigyelők a Csapat munkáját véleményükkel, referenciák, szakanyagok átadásával, találkozó-helyszínek felajánlásával segítik.
  Tekintettel a projekt megkezdése óta  bekövetkezett intézményi és személyi változásokra, a HUNAGI LAPSI Csapat összetétele  is szükségszerűen változni fog. (A Csapat egyébként nem zárt, hanem befogadó elven működik.)
  Még ebben az évben a felsorolt személyek részéről megerősítés szükséges arra nézve, hogy a proj
  e
  ktben részt kívánnak venni, egyben az illetékes intézmények vezetőitől kijelölések megerősítését vagy új kijelöléseket várunk. Háttérinformációként a szerződésben szereplő eddig vállalt területeket az 1. táblázat tartalmazza. A LAPSI feladatcsoportok munkájához való magyar oldali hozzájárulásokban vállalt ezen közreműködésüket a LAPSI Csapat tagjai 2010. február 18-i ülésükön fogalmazták meg, majd a projekt hivatalos indítását követően április 29-i harmadik találkozójukon megerősítették.

  LAPSI feladatcsoport
  HUNAGI LAPSI csapattagok vállalt hoz
  zájárulása
  WG1: A PSI szellemi alkotás és versenytörvény szempontjai

  Hargitai Ferenc (MATISZ tagjai),
  dr. Kovács A. Tamás

  WG2: A PSI adatvédelmi szempontjai a magánjog és közjog oldaláról
  Zalaba Piroska (ingatlan-nyilvántartás)
  dr. Kovács A. Tamás

  WG3 PSI megvalósítás sajátos kérdései
  Sponga István (közadatportál)
  Zalaba Piroska (földügy)
  Harbula Éva/dr. dr. Mihály Szabolcs (térképészet, térinformatika)
  WG4 Közadatok liszensze az adatgazdák és az újrafelhasználók szempontjai. Átruházási mechanizmusok
  dr. Kovács A. Tamás (országos liszen
  chelyzet)
  Zalaba Piroska és Harbula Éva (földügy-térképészet szolgáltatói oldal)
  dr. Remetey Gábor
  (disszemináció, Budapesti Műhely)
  HUNAGI újrafelhasználó tagjai és partnerei
  WG5 Közadatok és a kultúrális tartalom
  Sponga István

  Hargitai Ferenc (MATISZ tagjai pld. MTV, Magar Rádió)
  HUNAGI tagjaitól és partnereitől további hozzájárulást remél a térkép mint kultúrális/művészi  termék oldaláról
  WG6 Alkotmányossági, emberi jogi és környezeti perspektívák
  dr. Kovács A. Tamás
  HUNAGI tagjaitól és partnereitől további hozzájárulást remél a környezet- és természetvédelem szemszögéből

  1.táblázat: LAPSI projektfeladatok és a HUNAGI Csapat vállalt hozzájárulása


  Meg kell jegyezni, a projekt megkezdése óta HUNAGI disszeminációs feladatot is vállalt egyrészről a LAPSI céljának, eredményeinek láttatásában regionális (Skopje, WGISS) és világkonferenciákon (GSDI, GEO), amelynek hasznosságát novemberben a projektvezetés is visszaigazolta.
  HUNAGI lehetőséget kapott az ePSIplatform portálján a rendszeres közlésre is.
  További hasznos linkek
  LAPSI projekt honlapja: http://www.lapsi-project.eu

  LAPSI projekt tervezett találkozói

  • 27th and 28th January 2011 (WWU, Muenster)
  ◦ Thematic seminar 3 (IP and Competition Law Aspects of PSI)
  ◦ Thematic seminar 4 (PSI and Cultural Content)

  ◦ Internal conference 1

  • 5th and 6th May 2011 (Bocconi, Milan)
  ◦ Primer 2
  ◦ Public conference 1
  ◦ Award 1
  ◦ Advisory Board 2

  • 20th and 21st October 2011 (Turin, meeting jointly organized with EVPSI final meeting)
  ◦ Thematic seminar 5 (Selected Implementation and Deployment Issues)
  ◦ Internal conference 2

  26th and 27th January 2012 (European Foundation, Bruxelles)
  ◦ Public Conference 2
  ◦ Award 2

  • 22nd and 23rd March 2012 (Budapest)
  ◦ Thematic seminar 6 
  (Licensing of PSI: PSI-holders’ Perspectives, Re-users’ Perspectives and Redress Mechanisms)
  Internal conference 3
  Forrás: http://www.lapsi-project.eu

  About the LAPSI project

  LAPSI is a project in the FP7 program of the European Union.
  Legal Aspects of the Public Sector Information and Re-use.
  Timespan: 30 months. Participants: 20 institutions and organistions. Coordinator: University of Torino.
  Kick-off Meeting: Torino, 26-28 March, 2010

  Role of HUNAGI in the LAPSI Project

  HUNAGI contribution is related mainly to the Geographic Information which are produced, maintained and used in land management, including surveying, mapping, cadastre and land registration, remote sensing and serviced by relevant spatial data infrastructures. From a national economic point of view, the uniform land registration system operating in Hungary is one of the most important databases of the country. This system allows to obtain over the time updated legal and geometric data, as well as other information (e.g. on ownership, land uses, mortgages, etc.). The cadastral maps integrated into the uniform land registration system show spatial relations and references of rights, facts and other information appearing on the property sheets, serving as a basis of engineering planning for the national economy. The national spatial data infrastructure can be built on this uniform, authorized and public land registration system, in small partial modules, following the EU INSPIRE Directive. HUNAGI will participate to all Working Groups and actively take part to Working Groups 01, 03 and 04. It also makes its facilities available to host one of the thematic network seminars or conferences.

  About the HUNAGI Team of the LAPSI Project

  Team members:
  Piroska Zalaba (FvM FTF www.fvm.hu), dr. Szabolcs Mihály (FÖMI www.fomi.hu), dr.József Mlinarics (MATISZ www.matisz.hu), Ferenc Hargitai (MATISZ www.matisz.hu), István Sponga (Neumann-Ház Nonprofit Kft www.neumann-haz.hu), Dr. Tamás A. Kovács (Dr. Kovács A. Tamás Ügyvédi Iroda www.kovacsatamasiroda.hu), Dr. Gábor Remetey-Fülöpp, Team leader (HUNAGI www.hunagi.hu)

  Observers/supporters:
  Barkóczi Zsolt (HUNAGI www.hunagi.hu), Tóth Sándor (FVM FTF www.fvm.hu)
  Klóser Anikó (Meh EKK www.ekk.meh.gov.hu), dr. Marosán Andrea (MeH EKK), dr. Csiszér Gábor (MeH EKK)
  Temporal replacements: Éva Harbula for Dr. Szabolcs Mihály (FÖMI)

  About the Team Leader

  Gabor Remetey-Fülöpp is Secretary General of Hungarian Association of Geo- information/HUNAGI. He holds a degree in Civil Engineering (Budapest) and a second diploma in automation in geodesy. Among his numerous experiences he has been part of the EU Acquis-related institutional development project (1998-2006), of the EC INSPIRE Experts Team (2001-2006), and of the Drafting Team, National SDI Strategy (2004-2006). He also took part to ePSIplus activities.