2010. december 8., szerda

Változások várhatóak a HUNAGI LAPSI Csapat összetételébenA közérdekű információkra és újrahasznosításukra vonatkozó európai PSI irányelv jogi szempontjait módszertani szempontból vizsgáló hároméves EU ICT PSP projekt (LAPSI projekt) túl van az első félévén.
A projektben konzorciumi tag a HUNAGI, amely a Leuveni Katolikus Egyetem műhelyével együtt a projektben a térinformatika területét, azon belül is mindenekelőtt a földügyi-térképészet és a kapcsolódó térbeli adatinfrastruktúra szegmenst képviseli. A projekt komplexitása és a hazai kormányzati feladatok szempontjából való hasznossága miatt a projekt kezdetére HUNAGI interdiszciplináris csapatot állított fel, melyben meghívott hazai szakemberek vállalták közreműködésüket a projekt kiválasztott munkacsoportjai tevékenységének nyomonkövetésében, az ahhoz való lehetőség szerinti hozzájárulásban.
A projekt a HUNAGI közreműködésére olymódon biztosított pénzügyi keretet, hogy az csak a LAPSI munkamegbeszéléseinek, előzetesen egyeztetett disszeminációs tevékenység kiküldetéseire fordítható. Minden más tevékenység, pld. anyaggyűjtés, véleményezés, jelentés, tanulmány és publikáció készítés a szakértő illetve intézményének saját hozzájárulása. Kivételt képez LAPSI rendezvény magyarországi szervezése, lebonyolítása és arról jelentéskészítés. Erre  2012. márciusában kerül sor Budapesten a Közadatok liszenckérdései Műhely , valamint a kapcsolódó 3. LAPSI projektkonferencia megrendezésekor.
Az élő HUNAGI-  EU ICT PSP LAPSI szerződésben szereplő nevesített közreműködők az alábbiak:

"Team members:
Piroska Zalaba (FvM FTF www.fvm.hu), dr. Szabolcs Mihály (FÖMI www.fomi.hu), dr.József Mlinarics (MATISZ www.matisz.hu), Ferenc Hargitai (MATISZ www.matisz.hu), István Sponga (Neumann-Ház Nonprofit Kft www.neumann-haz.hu), Dr. Tamás A. Kovács (Dr. Kovács A. Tamás Ügyvédi Iroda www.kovacsatamas.hu), Dr. Gábor Remetey-Fülöpp, Team leader (HUNAGI www.hunagi.hu) Temporal replacements: Éva Harbula for Dr. Szabolcs Mihály (FÖMI)
Observers/supporters:
Barkóczi Zsolt (HUNAGI www.hunagi.hu), Tóth Sándor (FVM FTF www.fvm.hu)
Klóser Anikó (Meh EKK www.ekk.meh.gov.hu), dr. Marosán Andrea (MeH EKK), dr. Csiszér Gábor (MeH EKK)"

A HUNAGI elnöke egyetértésével a HUNAGI LAPSI Csapatot a HUNAGI főtitkára vezeti, helyettese a Csapat által választott PSI szakértő dr.Kovács A. Tamás ügyvéd. A megfigyelők a Csapat munkáját véleményükkel, referenciák, szakanyagok átadásával, találkozó-helyszínek felajánlásával segítik.
Tekintettel a projekt megkezdése óta  bekövetkezett intézményi és személyi változásokra, a HUNAGI LAPSI Csapat összetétele  is szükségszerűen változni fog. (A Csapat egyébként nem zárt, hanem befogadó elven működik.)
Még ebben az évben a felsorolt személyek részéről megerősítés szükséges arra nézve, hogy a proj
e
ktben részt kívánnak venni, egyben az illetékes intézmények vezetőitől kijelölések megerősítését vagy új kijelöléseket várunk. Háttérinformációként a szerződésben szereplő eddig vállalt területeket az 1. táblázat tartalmazza. A LAPSI feladatcsoportok munkájához való magyar oldali hozzájárulásokban vállalt ezen közreműködésüket a LAPSI Csapat tagjai 2010. február 18-i ülésükön fogalmazták meg, majd a projekt hivatalos indítását követően április 29-i harmadik találkozójukon megerősítették.

LAPSI feladatcsoport
HUNAGI LAPSI csapattagok vállalt hoz
zájárulása
WG1: A PSI szellemi alkotás és versenytörvény szempontjai

Hargitai Ferenc (MATISZ tagjai),
dr. Kovács A. Tamás

WG2: A PSI adatvédelmi szempontjai a magánjog és közjog oldaláról
Zalaba Piroska (ingatlan-nyilvántartás)
dr. Kovács A. Tamás

WG3 PSI megvalósítás sajátos kérdései
Sponga István (közadatportál)
Zalaba Piroska (földügy)
Harbula Éva/dr. dr. Mihály Szabolcs (térképészet, térinformatika)
WG4 Közadatok liszensze az adatgazdák és az újrafelhasználók szempontjai. Átruházási mechanizmusok
dr. Kovács A. Tamás (országos liszen
chelyzet)
Zalaba Piroska és Harbula Éva (földügy-térképészet szolgáltatói oldal)
dr. Remetey Gábor
(disszemináció, Budapesti Műhely)
HUNAGI újrafelhasználó tagjai és partnerei
WG5 Közadatok és a kultúrális tartalom
Sponga István

Hargitai Ferenc (MATISZ tagjai pld. MTV, Magar Rádió)
HUNAGI tagjaitól és partnereitől további hozzájárulást remél a térkép mint kultúrális/művészi  termék oldaláról
WG6 Alkotmányossági, emberi jogi és környezeti perspektívák
dr. Kovács A. Tamás
HUNAGI tagjaitól és partnereitől további hozzájárulást remél a környezet- és természetvédelem szemszögéből

1.táblázat: LAPSI projektfeladatok és a HUNAGI Csapat vállalt hozzájárulása


Meg kell jegyezni, a projekt megkezdése óta HUNAGI disszeminációs feladatot is vállalt egyrészről a LAPSI céljának, eredményeinek láttatásában regionális (Skopje, WGISS) és világkonferenciákon (GSDI, GEO), amelynek hasznosságát novemberben a projektvezetés is visszaigazolta.
HUNAGI lehetőséget kapott az ePSIplatform portálján a rendszeres közlésre is.
További hasznos linkek
LAPSI projekt honlapja: http://www.lapsi-project.eu

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

About the LAPSI project

LAPSI is a project in the FP7 program of the European Union.
Legal Aspects of the Public Sector Information and Re-use.
Timespan: 30 months. Participants: 20 institutions and organistions. Coordinator: University of Torino.
Kick-off Meeting: Torino, 26-28 March, 2010

Role of HUNAGI in the LAPSI Project

HUNAGI contribution is related mainly to the Geographic Information which are produced, maintained and used in land management, including surveying, mapping, cadastre and land registration, remote sensing and serviced by relevant spatial data infrastructures. From a national economic point of view, the uniform land registration system operating in Hungary is one of the most important databases of the country. This system allows to obtain over the time updated legal and geometric data, as well as other information (e.g. on ownership, land uses, mortgages, etc.). The cadastral maps integrated into the uniform land registration system show spatial relations and references of rights, facts and other information appearing on the property sheets, serving as a basis of engineering planning for the national economy. The national spatial data infrastructure can be built on this uniform, authorized and public land registration system, in small partial modules, following the EU INSPIRE Directive. HUNAGI will participate to all Working Groups and actively take part to Working Groups 01, 03 and 04. It also makes its facilities available to host one of the thematic network seminars or conferences.

About the HUNAGI Team of the LAPSI Project

Team members:
Piroska Zalaba (FvM FTF www.fvm.hu), dr. Szabolcs Mihály (FÖMI www.fomi.hu), dr.József Mlinarics (MATISZ www.matisz.hu), Ferenc Hargitai (MATISZ www.matisz.hu), István Sponga (Neumann-Ház Nonprofit Kft www.neumann-haz.hu), Dr. Tamás A. Kovács (Dr. Kovács A. Tamás Ügyvédi Iroda www.kovacsatamasiroda.hu), Dr. Gábor Remetey-Fülöpp, Team leader (HUNAGI www.hunagi.hu)

Observers/supporters:
Barkóczi Zsolt (HUNAGI www.hunagi.hu), Tóth Sándor (FVM FTF www.fvm.hu)
Klóser Anikó (Meh EKK www.ekk.meh.gov.hu), dr. Marosán Andrea (MeH EKK), dr. Csiszér Gábor (MeH EKK)
Temporal replacements: Éva Harbula for Dr. Szabolcs Mihály (FÖMI)

About the Team Leader

Gabor Remetey-Fülöpp is Secretary General of Hungarian Association of Geo- information/HUNAGI. He holds a degree in Civil Engineering (Budapest) and a second diploma in automation in geodesy. Among his numerous experiences he has been part of the EU Acquis-related institutional development project (1998-2006), of the EC INSPIRE Experts Team (2001-2006), and of the Drafting Team, National SDI Strategy (2004-2006). He also took part to ePSIplus activities.